top of page

Hello, welcome,

Thank you for taking interest in this photography project.


You will find hereunder explanatory notes for each pictures, in English and in Dutch.
Please do not touch the photos as they could be easily damaged by fingerprints or scratches...etc...

Feel free to contact me to share your thoughts and feedback. 
The aim of this project is, after all, to learn from each other and exchange experiences.

CRACKED AND BLURRY ​ This photo series aims to make visible the limitations that a mental sickness imposes on the patient’s cognitive abilities and mental flexibility. Such a mindset causes that simple well meant advises are painfully out of reach. It is based on personal experience and exchanges with fellow sufferers. CONCENTRATE ON THE FUTURE Depression has a very peculiar way of painting the future with a narrow palette of colours and not very much depth. EVERYBODY IS DOWN NOW AND THEN / I FEEL THE SAME I am sorry to hear that because it means you have been regularly plagued with the obsessive thought that your own death might be the only solution to your suffering. DON’T BE SO ANGRY Mental struggle is sucking most of one's energy leaving not enough of it to be able to control emotions. The negative ones being the most present, they thus become the most visible. LOOK AT THE BRIGHT SIDE There is only not much brightness in a mind struggling with mental pain. GO OUT, DATE, FALL IN LOVE When your self-esteem is so low that you feel like a shadow of a human being, you tend to not believe one could take interest in you or to see others bigger and in a brighter light than they might really be. And that is no healthy basis to start a relationship. CHOOSE YOUR BATTLE Strong emotional response and swings makes it difficult to make well pondered decisions. Making choices, even the most trivial, feels then like walking a maze. LET IT GO I am trying my best but it’s holding me. Creeping in thoughts when atempting to relax, invading dreams when sleeping. TRY SOMETHING NEW Anxiety rises hight when starting something new, hindering or even blocking the path to an eventual achievement. GIVE A DIRECTION TO YOUR LIFE In the fog of a troubled mind, one loses easily touch with what could make one happy. SEEK PROFESSIONAL HELP When given by the right person for long enough therapy can be a relief. But when professional psychological help is misfit or botched, it will leave you feeling stranded on a lonel shore. IT WILL GO OVER AFTER A GOOD NIGHT SLEEP Sleep does not necessarily means rest for a troubled mind. Nights are often haunted by terrible nightmares. Mine more often involves death by drowning.

GETIKT EN WAZIG Deze fotoserie heeft tot doel de beperkingen die een psychische aandoening oplegt aan de cognitieve vaardigheden en mentale flexibiliteit van de patiënt zichtbaar te maken. Het zorgt ervoor dat simpele goedbedoelde adviezen pijnlijk buiten bereik worden. De serie is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en uitwisselingen met lotgenoten. CONCENTREER JE OP DE TOEKOMST Depressie heeft een heel eigenaardige manier om de toekomst te schilderen met een smalle kleurenpalet en weinig diepte. IEDEREEN IS DOWN NU EN DAN / IK VOEL ME OOK ZO Het spijt me dat te horen, want het betekent dat je regelmatig geplaagd wordt door de obsessieve gedachte dat je eigen dood misschien wel de enige oplossing is voor je lijden. WEES NIET ZO BOOS Mentale strijd zuigt het grootste deel van iemands energie op, waardoor er niet genoeg overblijft om emoties te kunnen beheersen. Omdat de negatieve het meest aanwezig zijn, worden ze dus het meest zichtbaar. BEKIJK HET ZONNIGE KANT ERVAN Er is alleen niet veel zonnige helderheid in een geest die worstelt met psychische pijn. GA UIT, DATE, WORD VERLIEFD Als je gevoel van eigenwaarde zo laag is dat je je een schaduw van een mens voelt, heb je de neiging niet te geloven dat iemand interesse in je zou kunnen hebben of om anderen groter en in een helderder licht te zien dan ze in werkelijkheid zouden kunnen zijn. En dat is geen gezonde basis om een relatie aan te gaan. KIES JE STRIJD Sterke emotionele reacties en schommelingen maken het moeilijk om weloverwogen beslissingen te nemen. Keuzes maken, zelfs de meest triviale, voelt dan alsof je door een doolhof loopt. LAAT HET LOS Ik doe mijn best, maar het houdt me vast. Het kruipt in mijn gedachten als ik probeer te ontspannen, in mijn dromen als ik slaap. PROBEER IETS NIEUWS Angst stijgt hoog bij het starten van iets nieuws, waardoor het pad naar een uiteindelijke prestatie wordt belemmerd of zelfs geblokkeerd. PROBEER RICHTING TE GEVEN AAN JE LEVEN In de mist van een onrustige geest verlies je gemakkelijk het contact met wat je gelukkig zou kunnen maken. ZOEK PROFESSIONELE HULP Als therapie lang genoeg door de juiste persoon wordt gegeven, kan dit een opluchting zijn. Maar wanneer professionele psychologische hulp niet geschikt is of mislukt, voelt je je als gestrand op een eenzame kust. HET ZAL OVERGAAN NA EEN GOEDE NACHTSLAAP Slaap betekent niet per se rust voor een gekwelde geest. Nachten worden vaak geplaagd door vreselijke nachtmerries. Meestal over dood door verdrinking in mijn geval.

bottom of page